Sabats & Esbats

Wat zijn Sabbats en Esbats?

Sabbats en Esbats, dit is de verzamelnaam voor de feesten genoemd. Sabbats zijn de acht jaarfeesten en Esbats zijn de volle maan feesten.

We vieren acht Sabbats/jaarfeesten, de “grotere” Sabbats, landbouwfeesten, zijn Samhain, Imbolc, Beltane en Lughnasadh, deze feesten symboliseren de kringloop van het leven. De “kleinere” Sabbats, zonnefeesten, zijn Yule, Ostara, Litha en Mabon, deze symboliseren de kringloop van de seizoenen.

Naast de Sabbats vieren we ook de Esbats/vollemaansfeesten. Esbats zijn de vieringen van de volle maan. Iedere maand is er een volle maan en dus wordt er elke maand een Esbat gevierd. Ieder jaar worden er 12 of 13 volle manen gevierd. Esbats zijn dus maanfeesten.


Esbats

Een esbat is de tijd om te divineren (orakelen) of om gunsten te vragen aan de Godin. Ook is het een ideale nacht voor buitenrituelen, aangezien bij heldere nachten de volle maan veel licht geeft.
Leden van een coven vieren de volle maan met elkaar, vaak met vastgelegde rituelen. Een solitaire wicca viert een esbat op haar of zijn eigen manier.

Bij de rituelen tijdens een esbat gebruik je witte en zilverkleurige kaarsen, sieraden en kleding. De kleuren van de maan zijn lichte bleke kleuren, zoals dus wit en zilver, maar ook bleekgeel en lichtblauw.

Elke esbat heeft een naam die nog stamt uit de oude Keltische tradities

 1. Januari– Wolfmaan
 2. Februari– Stormmaan, IJsmaan
 3. Maart– Kuismaan
 4. April– Zaaimaan
 5. Mei– Haasmaan
 6. Juni– Honingmaan
 7. Juli– Weimaan/Hooimaan
 8. Augustus– Maismaan
 9. September– Oogstmaan
 10. Oktober– Bloedmaan
 11. November– Sneeuwmaan
 12. December– Eikenmaan, Midwintermaan, Joelmaan
 13. Blauwe maan, Blue Moon

Sabbats

Er zijn acht Sabbats per jaar. Deze acht feestdagen vormen samen het Wiel van het Jaar.

Samhain
Samhain is het afscheid van het oude jaar en het begin van het Keltische Nieuwe jaar. De ‘donkere tijd’ is aangebroken.

Traditioneel is de nacht van Samhain net zoals de nacht van Beltane de nacht waarop de sluiers tussen de werelden het dunst zijn en de invloeden van de ene wereld kunnen doordringen in de andere wereld. Waar Beltane echter met geboorte geassocieerd wordt, wordt Samhain met de dood geassocieerd. Voor wie in reïncarnatie gelooft is dat de dood die aan het leven voorafgaat zoals de nacht aan de dag voorafgaat.

Yule
Yule wordt gevierd op de kortste dag met de langste nacht. Vanaf nu zullen de dagen weer opnieuw langer worden en zal de Zon opnieuw hoger aan de hemel klimmen. Yule is de belofte van de bevruchting.

Imbolc
Veertig dagen na de kortste dag volgt de (gemiddeld) koudste dag en vanaf nu zal het langzaam weer warmer beginnen te worden. In de natuur is het de tijd waar de aarde opnieuw omgeploegd en bevrucht wordt, en de donkere tijd die begon met Samhain is nu definitief voorbij. Dit is het feest van het licht.

Ostara
Ostara is het moment van de lente-evening, de dag die steeds langer wordt haalt de nacht in en dag en nacht zijn nu eventjes even lang. Zoals Yule de belofte van de bevruchting is, is Ostara de belofte van de geboorte.

Het Engelse woord ‘Easter’, evenals het Duitse ‘Ostern’ wat voor ons ‘Pasen’ is, is afgeleid van de naam van de godin Ostara. Eieren werden gezien als een symbool voor de belofte van de geboorte, vandaar de gewoonte om elkaar bij dit feest eieren te geven met daarop een wens. Ook de Haas werd gezien als een symbool voor de komende explosie van nieuw leven met de volgende grote sabbat van Beltain. Omdat deze (paas)ei en (paas)haas symbolen zo diep geworteld waren heeft het Christendom deze heidense symbolen uiteindelijk tot de hare gemaakt.

Beltane
Veertig dagen na Ostara barst eindelijk de natuur uit in een explosie van nieuw leven. Alles staat nu in bloei, alle knoppen barsten open en alle loofbomen hebben frisse nieuwe bladeren. Zoals Samhain de winter aankondigde, zo kondigt Beltane de zomer aan. Zoals Samhain het feest van de doden is, is Beltane het feest van het nieuwe leven.

Litha
Litha is het moment van de langste dag en de kortste nacht en de tegenpool van Yule. De opkomst en ondergang van de zon hebben nu hun meest Noordelijke punt bereikt en de stand van de zon is nu het hoogst aan de zuidelijke hemel. Bij dit feest wordt de zon geëerd.

Lughnasadh
Veertig dagen na de langste dag volgt de (gemiddeld) warmste dag en vanaf nu zal het langzaam weer kouder gaan worden. Lugnasadh is het feest van het offer. In de natuur is dit het begin van de graanoogst. Een deel van het zaad zal de mensen tot voedsel dienen en een deel zal bewaard worden om na Imbolc opnieuw ingezaaid te worden.

Mabon
Mabon is het moment van de herfst-evening, de nacht die steeds langer werd staat op het punt opnieuw de dag in te halen en dag en nacht zijn nu eventjes even lang. Na Mabon zal de zon steeds meer Zuidelijk opkomen en ondergaan tot opnieuw de kortste dag aangebroken is met Yule.Comments are closed.