Wicca Rede

Bide the Wiccan law we must,                                  We moeten leven volgens de wiccan wet,

In perfect love and perfect trust.                                In volledige liefde en volledig vertrouwen.

Live and let live,                                                         Leef en laat leven,

Fairly take and fairly give.                                         Eerlijk nemen en eerlijk geven.

Cast the circle thrice about,                                     Trek de cirkel driemaal rond,

To keep the evil spirits out.                                       Om alle kwaad te weren.

To bind the spell every time,                                    Om elke spreuk te laten werken,

Let the spell be spoken in rhyme.                            Laat de spreuk gesproken zijn in rijm.

Soft of eyes, and light of touch                                 Zachte blik, licht van aanraking,

Speak ye little, listen much.                                     Spreek weinig, luister veel.

Deosil go by the waxing moon,                                Ga met de klok mee bij wassende maan,

Chanting out thewitches´ rune.                                Zing daarbij het heksenvers.

Widdershins go by the wanning moon,                   Ga tegen de klok in bij afnemende maan,

Chanting out the banning rune.                               Zing darbij het verdrijvingsvers.

When the Lady´s moon is new,                                Als Vrouwe Maan nieuw is,

Kiss ye hand to her, times two.                                Kus haar hand, twee keer.

When the moon rides at her peak,                                   Als de maan vol is,

Then ye heart desire seek.                                     Dan zoekt je hart naar verlangen.

Heed the north winds´ mighty gale,                         Pas op voor de stormen van het noorden,

Lock the door and drop the sail.                              Sluit de deur en haal het zeil neer.

When the wind comes from the south,                   Als de wind van het zuiden komt,

Love will kiss thee on the mouth.                           Zal Liefde je op de mond kussen.

When the wind blows from the west,                      Als de wind uit het westen waait,

Departed souls will have no rest.                           Kunnen verdwaalde zielen geen rust vinden.

When the wind blows from the east,                      Als de wind uit het oosten waait,

Expect the new and set the feast.                          Verwacht nieuws en vier feest.

Nine woods in the cauldron go,                              Negen houtjes gaan in de ketel,

Burn them fast and burn them slow.                       Brand ze snel en brand ze langzaam.

Elder be the lady’s tree,                                           Vlier is de boom van de vrouwe,

Burn it not or cursed thou be.                                  Brand het niet of vervloekt ben je.

When the Wheel begins to turn,                              Als het jaarwiel draait,

Soon the Beltane fires burn.                                    Zal spoedig het Baltane vuur branden.

When the Wheel has turned to Yule,                       Als het jaarwiel gedraaid is tot Yule,

Light the logs and Horned one rules.                      Steek het blok aan en de gehoornde regeert.

Heed ye flower, bush and tree,                               Zorg voor bloemen, struiken en bomen,

By the lady, blessed be.                                          Door de vrouwe, gezegend zul je zijn.

When the rippling waters go,                                   Als het water kabbelt,

Cast a Stone and truth you’ll know.                         Werp een steen en de waarheid zul je weten.

When you have a true need,                                    Als je werkelijk iets nodig hebt,

Hearken not to other’s greed.                                   Wees niet hebzuchtig.

With a fool no season spend,                                   Met een dwaas geen seizoen besteed,

Lest ye be counted as his friend.                             Tenzij je gezien word als zijn vriend.

Merry meet and merry part,                                     Leuk te ontmoeten, goede thuiskomst,

Bright the cheeks and warm the heart.                    Helder zijn de wangen en warm het hart.

Mind the threefold law you should,                           Denk aan de drievoudige wet,

Three times bad and three times good.                    Drie maal slecht en drie maal goed.

When misfortune is anow,                                        Wanneer er tegenspoed is,

Wear the blue star on thy brow.                               Draag de blauwe ster op je voorhoofd.

True in love ever be,                                                Waar zal liefde altijd zijn,

Lest thy lover’s false to thee.                                   Uit vrees dat uw liefdes dat niet zouden zijn.

Eight words the wiccan law fulfill,                           Met acht woorden word de wet gesloten,

‘an’ harm ye none, do as you will!’                          Doe niets of niemand kwaad, doe wat je wilt!Comments are closed.